Poskytujeme komplexní služby
   v oblasti správy IT

kompletní realizace a správa IT infrastruktury

dodávky serverů, stanic, aktivních síťových prvků,
   periferií a spotřebního materiálu

do stávajících řešení zákazníka

správa a projektování sítí (LAN a WAN)

správa virtuálních privátních sítí (VPN)

správa stanic a periferií

uživatelská IT podpora

IT konzultační služby

administrativa spojená s fungování IT oddělení


Cíle našich klientů ohledně správy IT jsou naším společným cílem,
a proto profesionální správa IT umožňuje našim klientům
maximalizovat jejich ekonomické výsledky.
2010 © Copyright JVD / created by Outcomm / mail: info@jvd.cz